SamiTastula

Kuka kärsii jos oma kansa etusijalla?

 

Monien kohdalla on oletettavasti osunut silmiin viime päivien aikana tapahtunut uutisointi, jonka aiheina ovat olleet mm. Välimeren pakolaiset, maahanmuutto sekä se omasta mielestäni ikävin joka koskee kaikkia Suomessa asuvaa eläkeläistä eli eläkeläisten asumistuet, työtä tekevien lomarahat perusteena Suomessa tapahtuvan työllistämisen korkea hinta eli yhteenvetona toimet joita hallitus on suuressa ”mahtavuudessaan” leikkauslistalleen ottanut.

 

Laiton maahanmuutto

Viime päivinä on myös uutisoitu siitä kuinka monia tuhansia laittomia pakolaisia saapuu Suomeen joka viikko, on jopa uutisoitu siitä kuinka näitä laittomasti, ilman papereita saapuneita pakolaisia on jouduttu majoittamaan ostopalveluina paikallisiin hostelleihin. On myös uutisoitu siitä kuinka monet laittomasti Eurooppaan pyrkivät pakolaiset ovat joutuneet ”suureen vaaraan” pyrkiessään parempien elinolojen mahdollistaviin valtioihin. Maahanmuuton kohdalla on turvapaikan hakijoiden määrät viime viikkojen aikana kohonnut liki tähtitieteellisiin lukemiin, tähän ei kuitenkaan ole yksikään puolue millään tavoin puuttunut, eikä siis edes siihen kuinka paljon tämä maahanmuuttoleikki kokonaisuudessaan Suomen valtiolle tulee maksamaan, miten tämän vaikutus kustannuseränä kun ajatellaan taas kerran paljon puhuttua valtionbudjettia ja kuinka taas kerran joudutaan ottamaan lisää valtionvelkaa, siis sitä joka lankeaa luonnollisesti meidän lastemme takaisin maksettavaksi. Kuinka moni laiton Välimeren ylittäjä on pakotettu astumaan näihin kulkuvälineisiin, kuinka monien kohdalla tämä paikka on rahalla hankittu?  Veikkaanpa vaan ettei ilman rahallisen korvauksen suorittamista näihin kulkuvälineisiin ole yhdelläkään henkilöllä mitään asiaa. Pakottaminen ei mielestäni ole sitä että itse maksetaan X-määrä rahaa jolla saadaan lippu milloin minkäkin etapin välillä kulkevaan kulkuvälineeseen, vaan päinvastoin täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. On siis täysin turhaa mainostaa sitä kuinka nämä, kuka mistäkin maasta lähtöisin olevat laittomat EU:hun pyrkijät ovat pakotettuja ottamaan tietoisen riskin pyrkiessään paremman elintason alueelle. Kuinka moni näistä pakolaisista tulee edelleenkin sellaisista maista joissa todelliset elinolot eivät ole uhkana terveelle ja turvalliselle elämälle, kuinka moni näistä valitsee vaihtoehdon lähteä laittomalle matkalle joka onnistuessaan tarkoittaa asuntoa, riittävää joka kuukautista käyttövaraa ilman minkäänlaista työllistymis- tai takaisinmaksuvelvoitetta eli kuinka moni näistä lähtee pakolaiseksi vain ja ainoastaan paremman elintason ja sosiaaliturvan takia?  Luku on todellisuudessa suuri. Ja mihinkö tämän väitteeni perustan? Hyvinkin helpolla tavalla, mikäli kotimaan olot olisivat niin huonot mitä monien kohdalla annetaan ymmärtää, tuskin olisi kotimaastaan pois lähtevillä tuhansien eurojen matkakassaa jolla ostetaan milloin minkäkin etapin, tietoisesti riskialtis matkalippu. Tuskin matkaan lähtisi ihmiset joilla taustalta löytyy sotilasarvo ja siten myös sotilaskoulutus. Eikö näiden sotilaskoulutuksen saaneiden tehtävä maansa puolustaminen eikä karkuun juokseminen? Tuskin matkaan lähtijöistä valtaosa olisi hyväkuntoisia miessukupuolen edustajia, vaan kenties aivan jotain muuta. Mikäli näiden laittomasti EU-alueelle pyrkivien todellinen tarkoitus olisi mahdollisimman nopea työllistyminen, oletettavasti näillä olisi mukanaan halua työllistyä sekä siihen peruslähtökohtaisesti edellytettävä kielitaito, vähintään ranska tai englanti. Vaan todellisuus ei näissä kohdin taida juurikaan kohdata.

 

Eläkeläiset, vanhusten kunnioittaminen

Samalla on kuitenkin unohdettu asiat jotka koskettavat tavalla tai toisella meitä jokaista, mahdollisesti nyt elossa olevien vanhempien tai isovanhempien kohdalla eli kuinka nämä erilaiset leikkaukset vaikuttavat näiden työelämästä sivuun jääneiden joka päiväiseen elämään, ovatko vanhentuminen, eläköityminen jonkinlainen rangaistus jonka saa siitä hyvästä että on kasvattanut omat lapsensa, tehneet työtä tätä maata rakentaessaan, kasvattaessaan meistä kunnon kansalaisia, opettaneet terveen maalaisjärjen käyttöä, opettaneet kuinka yksinkertaisilla ja pienillä toimilla voi tuoda julki vanhemman ihmisen huomioimisen, siis sillä hyvällä tavalla. Ilman että siihen tarvitsee erikseen keskittyä, ilman että siihen menee ylimääräistä aikaa saati energiaa. Itselläni tämä vanhemman ihmisen kunnioittaminen on tullut kasvatuksessa enkä näin ollen kykene ymmärtämään näitä toimia joita hallitus on nyt tekemässä. Onko päättäjien kasvatuksessa mennyt jotain pahasti pieleen? Siltä ikävä kyllä kovasti vaikuttaa.

 

Päättäjät ja leikkaukset, vaan ei omista eduista

Miten on nykyiset, suuret ja mahtavat päättäjät tähän aikoinaan kasvatettu? Niin, nimenomaan nämä kansan vaaleilla valitsemat henkilöt jotka nauttivat kansalaisten luottamusta, tai olettavat nauttivansa. Nämä henkilöt joille veronmaksajien, myös siis eläkkeelle jääneiden pussista maksetaan monien tuhansien palkkoja sekä muita etuisuuksia milloin mistäkin ihmeellisestä syystä. Näiden palkkojen kohdalla en ole kuullut puhuttavan millään tavoin siitä, että näitä oltaisiin leikkaamassa millään tavoin, ei edes samalla tavoin mitä pääministeri sipilä,stubb,soini (tarkoituksella pienellä kirjoittaen) toi julki työntekijöiden lomarahojen leikkauksiin. Siis sitä että näistä voitaisiin leikata puolet pois, helpotettaisiin samalla taakkaa joka työnantajalle kohdentuu jokaisen työntekijän kohdalla. Työllistämisen voi helpottaa muutenkin kuin ansaittuja etuja vähentämällä, esimerkiksi yritysverotusta muokkaamalla ajankohtaa vastaksi. näitä leikkauksia tehdessä päästäisiin hienosti lähemmäs tavoitetta mitä tulee yhteiskunta sopimuksen euromääriin, tarkoitus todellisuudessa tämä vaiko kyseessä esivalmistelu mitä tulee sopimuksiin joita Jenkkilän kanssa kaikessa hiljaisuudessa ollaan allekirjoittamassa? Eipä ole kuitenkaan uutisoitu siitäkään kuinka paljon ovat nämä eduskuntaan valitut valmiita tinkimään omista lomistaan, lomarahoistaan tai edelleenkään muista eduista joita veronmaksajien varoista näille maksetaan. Tämän ei varmaankaan tullut taas yhdellekään millään tavoin shokkina, ovathan nämä vaaleilla valitut henkilöt palkkansa ansainneet, mutta oliko sittenkään? Kuinka monet, hyvä uskoisten äänestäjien vedättämisessä onnistuneet kansanedustajat todellisuudessa tekevät jotain oman palkkansa eteen, kun unohdetaan puoluekurin mukainen napin painaminen milloin missäkin äänestyksessä.

Puhumattakaan eläkeläisistä ja näiden eläkeläisten kohdalla tulossa olevista asumistukien leikkauksista ja siitä miten käy mahdollisesti näille eläkeläisille sen jälkeen kun mahdolliset vuokrat jää maksamatta, lääkkeet hankkimatta, puhumattakaan ravinnosta jota nyt jo on monet joutunut varojen puutteen takia liiaksi vähentämään. Tarkoitan siis niitä eläkeläisiä jotka ovat työskennelleet ikänsä tavalla tai toisella esimerkiksi matalapalkka-aloilla, kenties olleet yksinhuoltajan asemassa. En siis tarkoita niitä muka köyhiä eläkeläisiä jotka shoppailevat stokkalla tai sijoittavat eläkkeitään milloin minkäkin yhtiön osakkeisiin, vaan tarkoitan niitä eläkeläisiä jotka ovat mahdollistaneet monien nykyään monen, hyvin toimeentulevan kenties jopa päättäjän asemassa olevan turvallisen koulunkäynnin, puhtaassa joka päivä siivotussa koulussa, tai vastaavasti ottaneet vastuun näiden päättäjien jälkikasvun päivähoitoon tai sairaanhoitoon liittyen. En siis tarkoita niitä eläkeläisiä joilla ei ole tuhansien eurojen eläkkeitä vaan tarkoitettaessa niitä jotka laskevat nyt jo jokaisen sentin moneen kertaan, vain selviytyäkseen eläkkeen maksupäivästä toiseen.

Mitä tulee viime aikojen uutisointiin PS/Soinin takinkääntöön liittyen, suosittelen jokaisen tarkastelevan omalla kohdallaan miten mikin puolue on aiempina hallituskausina äänestäjiään pettänyt. Näitä ”ei äänestäjiä pettäneitä” puolueita ei ikävä taida kauhean monia löytyä. Tietysti asiahan on ihan siitä kiinni kuinka kukakin minkäkin asian omalla kohdallaan tulkitsee.

Eipä ole vieläkään ilmaantunut sitä puoluetta tai kansanedustajaa joka olisi kykenevä lyömään pöytään niitä faktoja joilla saadaan maahanmuuton todistettua kansantaloudellisesti kannattavaksi toiminnaksi, varsinkin kun mietitään mistä kaikista kantaväestöön kohdistuvista asioista tätä ollaan kustantamassa.

Mielestäni tässä kohtaa osuvin vertaus: Ei se määrä vaan se laatu joka ratkaisee!!!

 

 

Miten nämä liittynee toisiinsa?

Millaisella taustalla olevat voivat tulla valituiksi kansanedustajiksi ja millaisen kasvatuksen nämä, toisinaan kaksinaamaisiksi leimattavat henkilöt ovat aikoinaan saaneet jotta voivat tehdä päätöksiä joilla saatetaan maan kansalaiset, entistä huonompaan asemaan omaa etua ajettaessa.

Kuka näistä, nyt ministerin tehtävää hoitavista katoaa EU:n huippuvirkaan vastuutaan kantamaan, pitäisikö pistää pystyyn veikkauksesta tuttu 1X2 tyyppinen vedonlyönti? vaikkapa näin, Sipilä 1, Stubb X ja Soini 2. rahapalkintoa tässä veikkauksessa ei luonnollisesti voida jakaa mutta oikein veikannut voi saada itsellensä oikean veikkauksen johdosta hetkellisen voittajafiiliksen. Keiden edun mukaisia päätöksiä nämä eduskuntaan ja varsinkin hallitukseen päätyneet puolueet todellisuudessa ajavat?

Mikä on se puolue joka uskaltaa lähteä ajamaan kansallista etua ja näin ollen ryhtyy kumartamaan Suomen suuntaan varsinkin kun muistetaan se tosi seikka että kun kumarrat yhdelle, niin pyllistät toiselle.

 

Eräs oppositio puolueen herra on viime aikoina kovasti huudellut rasismin vastaisen sopimuksen perään, mutta samalla on tämä herra sulkenut silmänsä siltä rasismilta jota nykyisin harjoitetaan kantaväestön kohdalla. Esimerkkinä tästä on nimenomaan maahanmuuttoon ja kantaväestön hyvinvointiin sekä näiden asioiden edistämiseen liittyvien asioiden edistäminen. Vasemmisto, vihreät sekä ne muut lukemattomat tahot, joista olemme saaneet milloin minkäkin mielenilmauksen yhteydessä lukea, milloin nämä tahot lopettavat rasismin kantaväestöä kohtaan ja näin ollen alkavat toimimaan vähäosaisten SUOMALAISTEN edun edistämiseksi? Vai onko kenties lähtökohtaisesti liian vaikea asia puolustettavaksi? Tähän samaan kategoriaan miellän myös monet artistit jotka ovat nyttemmin tulleet julkisuuteen milloin missäkin maahanmuuttoon liittyvän ongelman kohdalla, luonnollisesti kovasti maahanmuuttoa puolustaen ja laittomien, paperittomien pakolaisten etuja ajaessaan, ovatko nämä tämän asian yhteydessä julkisuuteen tulleet artistit ainoastaan huomion hakuisuuden takia mukana näissä keskusteluissa ja erilaisissa aiheeseen liittyvissä ohjelmissa vai ovatko oikeasti sokeita niihin ongelmiin mitä kantaväestöön, kantaväestöön kohdistettuihin leikkauksiin tuleman?

En nimittäin ole nähnyt että nämä olisivat olleet puolustamassa, marssimassa, konsertoimassa kun kyse on ollut vammaisten, eläkeläisten, lastensuojelun, reumasairaalan tai jonkin muun kantaväestön hyvinvointiin liittyvän asian puolesta. MIKSI??

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Sami Tastula

Tässä erittäin hyvä esimerkki kuinka kantaväestöä asetetaan heikompaan asemaan verrattaessa maahanmuuttajien vastaavaan.
Ei Lahti nyt kuitenkaan missään susien tai muiden villipetojen valloittamalla alueella sijaitse.
Mitä taasen perusteluun että maahanmuuttajat tarvitsevat erityiskohtelua käydäkseen koulua, eikö Suomessa kuitenkin yleinen oppivelvollisuus ja jokaisen, tiettyyn ikäjakaumaan kuuluvan näin ollen tämä velvollisuus kuulu suorittaa. Talvella riittävästi vaatetta päälle jos ei kulttuurin vaatimassa asussa sellaisenaan tarkene.
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/9BF85161AB2F...

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

Olethan selvillä mitä on valmistava opetus? ja sen kestosta?

Esimerkkisi on hyvä esimerkki siitä että nähdään suuria ja mahdottomia vääryyksiä tilanteessa, jossa kuljetukset on järjestetty eriryhmille eritavalla.

Sami Tastula

Kyse ihan perinteisestä oppivelvollisuuteen liittyvästä kuljetuksesta. Ja täten olisi jokaisen olla samalla viivalla. Tavalla tai toisella vammautuneet, invalidit sekä kehitysvammaiset ovat täysin eri asia. Kyse siis ruumiillisesti terveistä ihmisistä.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #4

itseasiassa ei ole, sillä valmistavaa opetusta ei kunnan edes tarvitse järjestää, kun taas perusopetus kuulu kunnan tehtäviin.

Toinen juttu sitten onkin että halutaanko Suomessa hoitaa asioita niin että suomea osaamaton laitetaan sellaiseen opetusryhmään jossa tuota kielitaitoa vahvalla panostuksella opetetaan.

Onko suomea osaamaton tasa-arvoisessa samassa asemassa suomea osaavan kanssa kun lähtee koulubussia pysäkille odottamaan?

Sami Tastula Vastaus kommenttiin #10

Kielitaidon puute mielestäsi pätevä peruste koko peruskoulun ajan mitä tulee koulukyyteihin ??

Jotkut kehtaavat vielä väittää että maahanmuuttajat työllistyvät ja ettei niitä roiku työttöminä...
Kuinka voi aikuinen maahanmuuttajat työllistyä jos ei edes lapsi kykene vuosia kestävän oppivelvollisuuden aikana oppimaan ja omaksumaan uuden asuinpaikan velvoittamaa kielitaitoa.
Ja lapset muuten oppivat vieraan kielen aikuista helpommin.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #18

Siinä vaiheessa kun tiedostat mitä on valmistava opetus ja sen keston ja ymmärrät että sen on tarkoitus tehostetusti opettaa suomen kieltä lapselle sen verran lapselle.

Ja kuten sanot lapset oppivat kielitaidon nopeasti jolloin vuodessa on varmasti sen verran kielitaitoa että menee normaaliin perusopetuksen ryhmään, joten mistä saat sellaisen kuvitelman että Lahden koulukyytejä koskeva ohjeistus tarkoittaa koko oppivelvollisuutta?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Vuonna 2014 Suomeen saapui yhteensä 3651 turvapaikanhakijaa. Suurimmat ryhmät kansalaisuuksittain:

1. Irak 826
2. Somalia 411
3. Ukraina 302
4. Afganistan 205
5. Venäjän federaatio 198
6. Nigeria 166
7. Syyria 149
8. Albania 109
9. Iran 95
10. Algeria 91

Tätäkö Suomi ei kestä? Oletko vakavissasi?

Sami Tastula

Mainitsemasi lukemat viime vuodelta.
Tähän mennessä, siis tälle kuluvalle vuodelle, mainitsemasi luvut ovat ylittyneet ja jatkoa on luvassa. Ja tarkoitan edelleenkin kokonaislukua kaikkien maahan pyrkijöiden kohdalla. Erikseen jaottelematta.
Oletko sitä mieltä että esimerkiksi eläkeläisten kohdalla tehtävät leikkaukset ovat oikeutettuja... Noh nyt varmaan perustelet että eläkeläisiä enemmän kuin maahanmuuttajia.
Itse näen asian, että ensin hoidettava oman maan kansalaisten asiat tasolle jolla on mahdollisuus selviytyä päivittäisestä elämästä. Sitten vasta hyysäillään muualta tulijat. Vai Olisitko itse valmis vaihtamaan osat köyhyydessä asuvan, ikänsä työtä tehneen eläkeläisen kanssa?
Mikä taho tai järjestö on valmis huolehtimaan siitä että näin elävät eläkeläiset rahan puutteen ja siitä johtuvien seurausten johdosta kadulle joutuessaan saavat vastaavan lämpöisen, perusmukavuuksilla olevan asuinpaikan?
Siis juuri sellaisen mut maahanmuuttajille tarjotaan kun tänne elintason perässä ja persaukisina saapuvat.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

--Ranskassa ja Italiassa hakijoiden määrä oli viime vuonna yli 60 000, mutta esimerkiksi Iso-Britannia vastaanotti turvapaikanhakijoita vain hieman yli 30 000.

Väkilukuun suhteutettuna ylivoimaisesti eniten turvapaikanhakijoita ottaa Ruotsi, jossa hakijoita oli viime vuonna yli 80 000. Se on esimerkiksi Suomeen verrattuna yli 20-kertainen määrä.

Suomesta turvapaikkaa viime vuonna haki Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan 3 651 ihmistä. Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi MTV Uutisille tänään, että tänä vuonna turvapaikaa hakee Suomesta yli 8000 ihmistä.

Maahanmuuttovirastojen tilastojen mukaan pelkästään tämän vuoden kesäkuuhun mennessä Suomesta on hakenut turvapaikkaa jo 2 642 ihmistä.

Ruotsi kestää 100000 turvapaikanhakijaa, mutta Suomi ei kestä 8000:a?

Sami Tastula Vastaus kommenttiin #6

Onko tarvetta tehdä vastaavia virheitä maahanmuuton kohdalla kuin mitä mainitsemissasi valtioissa on tehty.
Mut tulee tämän kysyin kustannuksiin ja hyötyihin, miksi mikään asioista perillä oleva taho ei oo näitä julkaissut, onko yhtälö sellainen jossa näkyisi sellaisia euromääriä joita kukaan ei maahanmuuttoa kannattava halua julkaistavan?

Kuten jo otsikointikin kertoo.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #7

Jostakin syystä Ruotsi näyttää pystyvän huolehtimaan sekä omista kansalaisistaan, että pakolaisista erittäin hyvin.

Jos ihan etiikan kannalta asiaa tarkastellaan, niin mielestäsi siis suomalainen eläkeläinen on ihmisenä jotenkin arvokkaampi, kuin laittomasti maahan tulleen perheen lapsi?

Varmaankin teet itse paljon vapaaehtoistyötä vanhusten parissa, kuulut SPR:n ystäväpalveluun, jne?

Sami Tastula Vastaus kommenttiin #8

Eläkeläinen joka on tässä maassa asunut ja tähän maahan veronsa maksanut, kyllä. On mielestäni etu-oikeutettu saamaan ansaitsemansa eläkkeen sekä ne etuudet joita päivittäinen elämä ja siitä selviytyminen edellyttää.

Jos ei tätä kykene periaatteenani ymmärtämään, on selkeästi valtion päättäjäksi edellytettävät perusteet hallussa.

Ensin oma tontti kuntoon ja sen jälkeen aletaan hyysäämään ja tekemään talkoita sekä hyväntekeväisyyttä muiden hyväksi.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #9

Jos toisia ihmisiä aletaan pitää toisia arvokkaampina, niin matka kaasukammioon on lyhyt.

Sami Tastula Vastaus kommenttiin #11

Näinhän tätä on toteutettu jo pitkään. Tuolta Arkadianmäen ja EU:n suunnalta.
Onko tämä kenties ajatusmalli mielestäsi perinteiseksi R-kirjaimella alkavan nimittelyn peruste, kun ajatuksena, toiveena on että oma kansa etusijalla.
Mikäli näin on, se sinun oma henkilökohtainen mielipide ja siihen jokaisella tässä maassa täysi oikeus

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #12

Lääkärin etiikka lähtee siitä, jotta priorisointi perustuu hhoidosta hyötymiseen. Resurssit ovat rajalliset, niistä on saatava maksimaalinen hyöty.

Jos samaa sovelletaan pakolaiskysymykseen, niin pakolaislapsen tuleekin saada enemmän resursseja, kuin suomalaisen vanhuksen, koska silloin resursseista saadaan eniten hyötyä. Se on oikeudenmukaista.

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #14

#14
Olet siis sitä mieltä, että pientä eläkettä saavan suomalaisen eläkeläisen arvo on niin mitätön, että hänet noin vain saa jättää hoitoa vaille kun hänestä ei ole hyötyä. Lääkärinä sinä olet päättämässä kuka auttavaa hoitoa saa.

Lääkärinä olet sen verran hyvätuloinen, että tulevan eläke aikasi olet voinut järjestää niin, että ei ole toimeentulo vaikeuksia.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #17

--Olet siis sitä mieltä, että pientä eläkettä saavan suomalaisen eläkeläisen arvo on niin mitätön, että hänet noin vain saa jättää hoitoa vaille kun hänestä ei ole hyötyä.

Ikävää, että teet propagandaa tuolla tavoin.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen Vastaus kommenttiin #11

Suomen valtiolle suomen kansalaisen tulisi olla arvokkaampi. Samoin syyrialaisen Syyrian, jne. Jos sinulla on leipä ja lapsesi ja tuntematon lapsi kuolevat nälkään ilman leipää, kummalle sen annat?

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #9

"Ensin oma tontti kuntoon ja sen jälkeen aletaan hyysäämään ja tekemään talkoita sekä hyväntekeväisyyttä muiden hyväksi."

Hyväksyn tuon lauseen, sillä ehdolla että kerrot ne kriteerit minkä perusteella voidaan sanoa, että nyt on oma tontti kunnossa ja siihen ei mitään parannettavaa enää löydy.

Sami Tastula Vastaus kommenttiin #13

Jos oma tontti on kunnossa, miksi Suomi ottaa taas tänäkin vuonna lisää valtionvelkaa, miksi ryhdytään toteuttamaan erinäisiä kantaväestöön kohdentuvia leikkauksia ??

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #16

Niinpä, mutta mitkä olivatkaan ne kriteerit joita kysyin, millin tiedetään oman tontin olevan kunnossa ettei enää parannuksia tarvitse?

Ja kyllä ne leikkaukset koskevat kaikkia, mitä tehdään.

Sami Tastula Vastaus kommenttiin #13

Miten on maassa vallitse työllisyystilanne, kuinka vetää vienti ja miten kehittyy bruttokansantuote siinä ohessa, eikä unohdeta kuinka taas tänä vuonna otetaan lisää valtion velkaa...
Jos joku väittää että Suomella on nyt pullat hyvin uusissa niin tarvitsee kyllä ihmetellä miltä yhteiskuntaluokan portaalta tämä näin väittävä henkilö asioita oikein tarkastelee...

Ainoa merkittävä parannus mitä esim. 90-luvun laman suhteen voidaan vertailla on työttömyys, tai siis se kuinka hyvin todellinen työttömyys on onnistuttu piilottamaan erilaisten kurssien ym. Ym. Nimikkeiden taakse piiloon, ikävä kyllä siinä ohessa vääristelemään todellisia työttömyyslukuja.
Tätä kautta voi jokainen terveen maalaisjärjen omaava kyetä hahmottamaan kuinka todellisella työttömyydellä maan hyvinvointiin.

Sami Tastula Vastaus kommenttiin #8

Ja sehän jo nähty kuinka rakas länsinaapurimme on erinomaisesti suoriutunut maahan tulleiden maahanmuuttajien kanssa.
Arvosana suorastaan erinomainen mitä tulee gettoutumiseen...
Niin hyvin asiat monissa paikoissa ettei edes virkavallan edustajat, tai muut pelastushenkilöstöt uskalla mennä hoitamaan saatuja hälytyksiä/tehtäviä.
Englannissa joo poliisin edustajat olivat kusi sukassa peläten rasismileimaa vaikka selkeä näyttö useista tuhansista seksuaalirikoksesta.
Ranska, jopa Lyon on liian etelässä jotta voisi olla rauhassa, turvallisin mielin mut tulee maahanmuuttajien rikoksiin, Marseille suurella kertoimella Lyoniin verrattuna. Pariisi taistellut ties kuinka kauan maahanmuuton ja gettoutumisen tuomien ongelmien kanssa. Espanja ja Italia... Edellä mainitut eivät paini edes samassa sarjassa.

Ja mihin perustan väittämäni... Siihen yksinkertaiseen asiaa jota kuulen tuo tuostakin näillä Euroopan maissa työtään tekeviltä. Ja tämä ongelma ollut näissä Välimeren maissa jo vuosikymmenien ajan.
Luonnollisesti tätä ei esiinnyt turistikohteissa...

Jouko Markula Vastaus kommenttiin #6

Etkö jo ymmärtänyt kerrasta, että aiellä on vastaava ellei suurempi määrä vanhuksia ja lapsia odottamassa ylläpitoa ja koulutusta.. vaikea ymmärtää, vai?
Ketä kiinnostaa muitten maitten määrät?
Tämä on Suomi!!

Minna Eerolainen

Just samanlaista vaikerrusta se on ollut kaltaisiltasi jo vuosikausia, riippumatta tulijoiden määrästä. Sinähän voit omassa elämässäsi välittää enemmän lähimmäisistäsi ja sukulaisistasi, niin me muutkin tehdään, turha näitä asioita on aina pyrkiä asettamaan vastakkain. Ei näköjään ole niin pientä asiaa (em. Lahden koulukyyditykset) ettei sitä pyrittäisi käyttämään ihmisryhmiä vastaan.

Sami Tastula Vastaus kommenttiin #35

Vastaava pieni ja mitätön asia sai muutamia viikkoja sitten aikaan sen että tuhannet suvaitsevaiset kerääntyivät osoittamaan mieltään ensin Helsinkiin josta tapahtuma levisi pariin muuhun kaupunkiin.

Jouko Markula

Ei se kestä...siellä on vastaava, ellei suurempi erä vanhuksia toisessa päässä odottamassa ylläpito kustannuksia. joten olitko muka vakavissasi?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kyllähän kultakuormaa kantavan aasinkin selän on kestettävä.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Väität Suomeen tulevan joka viikko tuhansia laittomia maahanmuuttajia, olet joko valehtelija tai pahasti harhautettu yksinkertainen pässinpää.

Anna Vuorinen

Laittomia maahanmuuttajia on tuhansia, onko mennyt sekin ohi korvien .
Heille ollaan järjestämässä ilmaista sairaanhoitoa, yllätys eikö, millä rahalla?
No verorahoilla tietenkin, miksi heitä ei viedä rajalle ja sanota hei hei?
Sitä pitääkin kysyä, mutta keneltä.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Väitätkö sinäkin, että Suomeen tulee tuhansia laittomia siirtolaisia joka viikko?

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Noista maahanmuuttajista tulee aikanaan täysivaltaisia suomalaisia ja Suomen kansalaisia. Jotka yhdessä muiden kansalaistemme kanssa auttavat rakentamaan maatamme kaikille hyväksi paikaksi elää ja tehdä työtä.

En välittäisi blogistin tapaan yrittää saada niitä tuntemaan oloaan mahdollisimman huonoksi.

Anna Vuorinen

Miten blogisti tekee heistä huonoja?
Kukaan ei ole huono, ellei todista olevansa.
500 vuotta ollaan sopeutettu suomeen tiettyä kansanryhmää ja siinäkin epäonnistuttu surkeasti, joten mitä nyt luulee meidän kansankyntttilät tekevänsä.
Pussihousu 16v tappoi kantasuomalaisen keskellä päivää, koska oli päättänyt tehdä niin, lesken ja lasten tuskaa ei voi mitata millään tavalla.
Ollaanko epäonnistuttu kun annettu pitää oma kulttuurinsa ja vielä tuettu siinä, ei olla sopeuduttu yhteiskuntaan vieläkään.
2 mamua ja yksi pussihousu, keskellä päivää tunkeutuu perheen kotiin, missä pienet lapset, aseiden ja puukkojen kanssa, tarkoituksena saada rahaa.
Tuplasti epäonnistuttu.
Oravaisten turvapaikanhakijat 7 tummahipiäistä piirittivät kesämökkiläisen naisen joka ulkoilutti koiraansa, heti napattiin tupakka-aski povitaskusta, koittivat napata myös kännykän, nainen nostikin niin kovan metelin, että paikalle tuli pakolaiskeskuksen työntekijät, jotka pahoittelivat heidän olleen maassa vasta 2 viikkoa, joten ei ole vielä opetettu tapoja.
Voi taivaan talikynttilät.
Nainen koitti soittaa poliisin paikalle, hänelle vastatiin, että poliisi ei puutu tilanteeseen, pakolaisten asioita hoitaa oma sisäinen poliisi, ja mikään sekin sitten on?
Et voi enään kulkea iltaisin rauhassa missään, et edes keskellä päivää.
Pelottavaa.

Jouko Markula

Älä unta nää. Niistä tulee vain harmia, kaunistaa rikostilastoja, sekä aiheuttaa hallinnollisia kustannuksia vankeinhoidossa. Äläkä sotke pakolaisia ja (työperäisiä)maahanmuuttajia.

Sami Tastula

Taitaa suomalainen nuoripari tehdä halvemmalla sekä nopeammin uuden veronmaksajan mitä suhteutettuna laittomasti maahan/eu-alueelle tulevasta sellainen tulee.
On tietysti poikkeuksia en sitä kiellä. Liian usein käy vain täysin toisin.

Käyttäjän MaaritLammasniemi kuva
Maarit Lammasniemi

Eläkeläiset voidaan varmaan vapauttaa veroista kokonaan, ja nostaa eläkkeitä kun kerran rahaa näyttää riittävän. He tämän ovat rakentaneet, ja rahoittaneet. Ihme sakkia tämä oma ikäluokka, että näkevät vain oman napansa. Lääkärin etiikka auta kauas, sulje silmät lähellä, on myös mielenkiintoinen. Ehkä siinä jo kannattaisi alkaa miettiä lähetyskentille menoa?

Anna Vuorinen

Olen todella huolissani tästä linjauksesta mikä on menossa, eduskunnassa nostetaan omia etuja kansan kustannuksella, eletään kuin pellossa, stubbi bilderbergien kokoukseen verorahoilla, kokoukseen missä eliitti päättää asioista , joita ei tiedoteta demokraattisesti kaikille, kuten pitäisi.
Miksi on eliitin kokouksia ?
Erittäin mielenkiintoinen dokumentti you tube.com Alex jonesin Endgame-dokumentti tekstitetty suomeksi.
Onko tarkoitus tuhota suomi ja suomalaiset, ?
Koko helvetti alkoi kun liityimme Eu sontaan, siitä ei ole ainakaan minulle ollut mitään muuta kuin haittaa.
Edustajat puhuvat suoranaisesti paskaa äänestäjien suut ja silmät täyteen, valehtelevat, juonivat ja oman kansan etuja karsitaan toisten hyväksi.
Yleensä, ne jotka pettävät oman väkensä toisten hyväksi, ensimmäisenä lahdataan voittajien toimesta, sen kertoo jo historia.
Luuleeko pettäjäedustajat, euroistojen teidän päitä silittävän, kun oman maanne myytte ilman sotaa ulkomaalaisille, hah, miten ikinä luottavat teihin, kun oman kansanne petitte.
Kolme tyhmää ässää, ei hyvin mene ja huonosti käy suomen.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Tällä viikollahan ollaan järjestämässä mielenosoitusta hallituksen leikkauksia vastaan. Leikkaukset kohdistuvat ihan yhtä lailla maahanmuuttajiin. Pakolaisten kulut muutama promille valtion budjetista ja siinä on tehty paljon leikkauksia viime vuosina.

Kaarina Piipponen

Tähän ovat asiat Suomessa menneet EU:hun liittymisen jälkeen. Eikä näiden ongelmien parantamiseen ole helppoa ratkaisua, vaikka sitä haluttaisiinkin.

Katsoin eilen Teemalta Elvi Presleyn elokuvan "Elä elämäsi laulaen".

"Musiikillista Elvis-elokuvaa sarjassa edustava Elä elämäsi laulaen eli Follow That Dream kertoo Pop Kwimpwerin perheestä, joka vaelluksillaan pysähtyy Floridan rannikolle. Harmeja seuraa niin uhkapeliä pyörittävistä mafiamiehistä kuin lemmenpauloihin joutuneista sosiaalityöntekijöistä. Elvis Presley esittää perheen naiivia mutta nokkelaa poikaa Tobya, joka laulaa ja uskoo unelmiin."

Tämä ei nyt ole paras vertailukohde Suomen tilanteeseen tällä hetkellä, mutta elokuvassa oli mielenkiintoista se, kuinka Toby (Elvis) selviytyi näistä mafiamiehistä ja sosiaalityöntekijöistä yksin ja perheen kanssa. Vähän Uunomaista toimintaa. Leikkimielisesti niiden ganstereiden touhua voisi vaikka verrata vaikka EU:n toimintaan. Esim. elokuvassa mafiamiehet olivat laittaneet räjähteen Kwimpwerin perheen talon portaiden alle, mutta nämä kävivät palauttamassa sen takaisin näiden mafiamiesten asuntovaunun viereen eikä siin käynyt hyvin.

https://www.youtube.com/watch?v=Am05yZehlAM

Sami Tastula

Näin toimii eläkkeellä elävien vanhusten kunnioittaminen päätöksentekijöiden kohdalla.
Eläke lasketaan esimerkiksi toimeentulotukea haettaessa tuloksi, sama pätee mitä asiointiin Kelan kohdalla.

Suoraan kun sanon mitä uutisointiin tuleman...
Ei enään vain tai ainoastaan kyrsi, kyllä nyt jo ihan rehellisesti Vituttaa...

http://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/kela-jatk...

Sami Tastula

Kallista on oppivelvollisuuden järjestäminen.
Laiton, taustaltaan tuntematon sekä kielitaidoton maahanmuuttaja...
Mitkä olivatkaan kulut ja hyödyt ??

http://www.hs.fi/m/elama/a1439523508924?jako=11805...

Sami Tastula

Asia jota ei päättäjät ja hyvätuloiset kykene ymmärtämään.
Totuus liian monen eläkeläisen kohdalla !!!

http://m.iltalehti.fi/uutiset/2015081720194698_uu....

Toimituksen poiminnat